Huisarts in Opleiding

Per 1 september 2015 gaat de huisartsenpraktijk  De Compagnie, in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam, zich ook bezighouden met het opleiden van huisartsen. In de praktijk van huisarts Wieland en huisarts Jonkers zal regelmatig een AIOS aanwezig zijn: een arts-in-opleiding-tot-huisarts (specialist). Wij vinden het belangrijk opleidingsmogelijkheden te bieden voor nieuwe huisartsen en hopen dat u als patiënt deze huisarts in opleiding ook de mogelijkheid biedt om te leren. Een arts in opleiding tot huisarts heeft het artsexamen afgelegd en heeft de volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.

 

 

In het kader van de vervolgopleiding tot huisarts zal mevrouw E. Weel  de huisartsstage in de praktijk van huisarts Wieland volgen van 1 september 2020 tot 1 september 2021.

 

In het kader van de vervolgopleiding tot huisarts zal mevrouw L. Zijp de huisartsstage in de praktijk van huisarts Jonkers volgen van 1 maart 2020 tot 1 maart 2021. 

 

 

© 2020 Huisartsenpraktijk De Compagnie.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.