Praktijkondersteuners

 

Voor patiënten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en astma/COPD heeft de huisartsenpraktijk  de beschikking over twee praktijkondersteuners. Een praktijkondersteuner heeft een verpleegkundige achtergrond en als specialisatie een vervolgopleiding Praktijkondersteuning Huisartsen(POH) gedaan. Zij heeft een eigen spreekuur ter begeleiding van deze chronische patiënten in onze huisartsenpraktijk.. Uiteraard altijd in overleg met uw eigen huisarts. Tevens verzorgt zij Stoppen met Roken en de Ouderenzorg. Indien nodig kan de praktijkondersteuner in overleg een huisbezoek afleggen. Uiteraard heeft de praktijkondersteuner een beroepsgeheim.

 

 

Diabetes Mellitus 

Patiënten met suikerziekte (type 2) gaan eenmaal per jaar voor een uitgebreide controle naar het Diabetes Zorg Systeem(DZS). De kwartaalcontroles worden gedaan door de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Zij controleert uw glucosewaarden, gewicht, bloeddruk en levensstijl ter preventie van complicaties. Zij geeft tevens voorlichting en instructie en past uw medicatie indien nodig aan.

 

Hart- en Vaatziekten

Patiënten met een afwijkende bloeddruk en/of cholesterol worden  jaarlijks per brief uitgenodigd op het spreekuur van de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner verricht  bloedonderzoek en bespreekt de risicofactoren. Ook wanneer u bekend bent met een hart- en vaatziekte en niet meer bij een specialist komt krijgt u een uitnodiging van de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner bespreekt de bloeduitslagen, geeft adviezen en past zo nodig uw medicatie aan. 

 

Astma/COPD

Patiënten met  astma en COPD zijn welkom op het spreekuur van de praktijkondersteuner. Zij bespreekt uw luchtwegklachten, verricht longfunctietesten en geeft adviezen. De praktijkondersteuner  geeft  verder inhalatie-instructie en past zo nodig uw medicatie aan.

 

Stoppen met Roken 

De praktijkondersteuner kan in overleg met u een plan opstellen om succesvol te stoppen met roken. Goede motivatie van de patiënt is uiteraard belangrijk.

 

Ouderenzorg

In 2017 is het project  Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk gestart. Doel is de kwetsbare zelfstandig wonende ouderen in beeld te krijgen. De praktijkondersteuner gaat deze patiënten thuis bezoeken. In overleg met uw huisarts en de specialist ouderenzorg van de stichting Geriant geeft zij adviezen om thuis veilig en zelfstandig te kunnen blijven wonen.

 

 

Praktijkondersteuners:

 

Mevr. Miranda Haakman aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

 

Mevr. Ellen Knol aanwezig op dinsdag,donderdagochtend en vrijdag.

 

 

 

© 2018 Huisartsenpraktijk De Compagnie.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.