Praktijkwijzer

HUISBEZOEK
In de tweede helft van de middag worden, normaal gesproken, de huisbezoeken afgelegd. U wordt verzocht voor 11.00 uur een visite aanvragen als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. De assistentes kunnen de visite meestal dan nog, indien nodig,  voor dezelfde dag in de agenda zetten.

TELEFONISCH TERUGBELSPREEKUUR
Dagelijks hebben de aanwezige huisartsen van 11.00 tot 13.00 uur telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor korte vragen, adviezen en uitslagen van onderzoeken. Vooraf dient u een zgn. terugbel-afspraak te maken bij de assistente. U wordt dan door uw huisarts teruggebeld.

UITSLAGEN
Dagelijks kunt u van 14.00 tot 16.00 uur de assistentes bellen voor uitslagen van bloedonderzoek, uitstrijkjes, etc. Soms is het lastig uw gezondheidstoestand telefonisch te beoordelen. Het kan daarom nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding, etc.) kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

WRATTEN
In de huisartsenpraktijk is vloeibare stikstof aanwezig om wratten mee te behandelen. Voor behandeling kunt u een afspraak maken bij de assistentes.

BLOEDAFNAME
Van maandag t/m vrijdag  van 8.30 uur tot 09.30 uur terecht voor bloedonderzoek in  het verenigingsgebouw Sint Pieter Ridderstraat 9  Medemblik. In Opperdoes kunt u op maandag, woensdag en vrijdag terecht in verzorgingstehuis Almere aan de Burgemeester Pierhagelaan van 8.40 uur tot 9.10 uur.  Bloedafname in de verzorgingstehuizen wordt verzorgd door de DCWF-dienst. Afname is uitsluitend mogelijk indien u een afnameformulier van uw huisarts heeft. Vergeet niet uw verzekeringsgegevens mee te nemen!

© 2020 Huisartsenpraktijk De Compagnie.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.