Spreekuur

 

 

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

 

 

Afwezigheid Huisartsen Zomerperiode 2019

 

Gedurende de zomerperiode zijn de huisartsen wegens vakantie per toerbeurt afwezig. Uiteraard is de praktijk en apotheek niet gesloten! Indien uw huisarts afwezig is zal worden waargenomen door de andere huisartsen, echter alleen  voor dringende zaken en spoedgevallen. Indien het geen urgentie heeft verzoeken wij u  vriendelijk te wachten tot uw eigen huisarts weer terug is. Mocht er toch twijfel zijn overleg dan eerst met de assistente.

 

huisarts Jonkers  afwezig van     1 juli            t/m    19 juli.

huisarts Bader     afwezig van   22 juli            t/m      9 augustus.

huisarts Wieland  afwezig van  12 augustus  t/m    30 augustus.

 

 

 

 

Er zijn dagelijks twee spreekuren, één 's ochtends en één in de eerste helft van de middag. Voor deze spreekuren moet u van tevoren een afspraak maken bij uw eigen huisarts via de assistentes.
Normaal gesproken wordt er tien minuten per afspraak gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als er een verrichting dient te gebeuren, meldt dit dan bij het maken van de afspraak. De assistentes houden daar rekening mee in de agenda.
Voor het maken van afspraken kunt u dagelijks bellen tot 11.00 uur voor dezelfde dag (indien er plaats is) of voor de volgende werkdagen.
Wilt u de assistentes tijdig op de hoogte brengen wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan! Medicijnen voorgeschreven tijdens het spreekuur kunnen, indien voorradig, direct bij de apotheek afgehaald worden.

 

Per januari 2018 werkt huisarts mevr. W. Mosmuller  in De Compagnie. Zij neemt op dinsdag en donderdagochtend waar voor mevr. E.J.H. Jonkers. 

 

 

De huisartsenbezetting in De Compagnie is als volgt:

  • huisarts Bader: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag.
  • huisarts Wieland: maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag.
  • huisarts Jonkers: maandag,woensdag en vrijdag.
  • huisarts Mosmuller: dinsdag en donderdagochtend