Tot slot

Als huisartsen vinden wij het belangrijk uw gezondheidsproblemen zo goed mogelijk te doorzien. In overleg met u zoeken wij naar een passende oplossing. Wij proberen hierbij de ontwikkelingen binnen ons vakgebied zo goed mogelijk te volgen. Dit betekent dat wij enkele dagen per jaar afwezig zijn i.v.m. nascholing.

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Aarzelt u dus niet uw vragen, opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken.

Uw huisartsen van De Compagnie,


I.H. Bader     E.J.H. Jonkers       M.P.M. Wieland

© 2020 Huisartsenpraktijk De Compagnie.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.